In eerste instantie klinkt het woord Ziekteverzuimpreventie wat vreemd, immers, als een werknemer ziek is is hij ziek, hoe kun je dat nu voorkomen? Klopt, ziekte kun je vaak niet voorkomen, maar ziekteverzuim in een aantal gevallen wel. Denk aan een viertal situaties:

  1. De werknemer kan wel zeggen of vinden dat hij ziek is, maar is hij dat wel écht? Hier hebben we het over de mogelijk onterechte ziekmelding. Hierover schreef ik het artikel Onterechte ziekmelding, hoe gaat u daar mee om?
  2. Hoe ziek moet je zijn om je ziek te melden, oftewel: hoe hoog is de “ziekmelddrempel” voor jouw medewerkers? Deze ziekmelddrempel moet op het goede niveau zijn, niet te laag maar ook zeker niet te hoog. Want te lang door blijven lopen leidt uiteindelijk meestal tot veel langer verzuim. Hoe je de de ziekmelddrempel op het goede niveau kunt krijgen lees je in Hoe verhoog je de ziekmelddrempel?
  3. En zo is er ook de “betermelddrempel“: hoe snel gaat de eenmaal ziekgemelde medewerker weer aan het werk? Hiervoor geldt hetzelfde: het moet niet te vroeg en niet te laat. Daarvoor zijn twee dingen belangrijk: gedurende de ziekte moet er goed contact zijn tussen de leidinggevende en de zieke medewerker, en de Bedrijfsarts moet op tijd in het proces betrokken zijn. Ook een goed contact tussen het bedrijf c.q. de leidinggevende en de Bedrijfsarts is hierbij van belang. Zie ook: Zieke werknemer en Ziekmeldingen: wat doe je ermee?
  4. Ziekte kun je váák niet voorkomen, maar sóms wel. Dan gaat het vooral over het bevorderen van de gezondheid van de medewerkers en het zorgen dat ze veilig werken. Over wat jij als werkgever met de gezondheid van je medewerkers te maken hebt, lees het artikel Te dikke medewerkers: wat kunt u ermee? Veiligheid valt wat buiten mijn HRM-vakgebied maar daar heb je als goed is al over nagedacht bij de opstelling van je Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het allerbelangrijkste bij eigenlijk alle vier de bovengenoemde punten is Betrokkenheid. Zijn de medewerkers betrokken bij het bedrijf en is het bedrijf (de leidinggevende maar ook de directeur en HR) betrokken bij de medewerkers? Want bij een goede betrokkenheid melden medewerkers