Een werknemer kan zorgverlof opnemen als er zorg verleend moet worden aan:

  • een eigen kind, kind van de partner, adoptiekind of pleegkind
  • partner, ouder, grootouder, kleinkind, broer of zus
  • iemand die deel uitmaakt van het huishouden van de werknemer
  • bekenden waarmee de werknemer een hechte soc