De wettelijke vakantie bedraagt in Nederland 4 weken. Al de vakantiedagen die een werknemer meer worden toegekend heet bovenwettelijke vakantie. Veel CAO’s kennen zo’n 4 tot 6 dagen bovenwettelijke vakantie toe. Ook werkgevers die niet onder een CAO vallen kennen vaak bovenwettelijke vakantie toe.

Naast het “zomaar” toekennen van bovenwettelijke vakantiedagen is een veelvoorkomende regeling het toekennen van extra vakantiedagen bij gelijktijdige invoering van 1 of 2 wachtdagen bij ziekte. Op deze manier hebben werknemers die zich in een jaar niet ziekgemeld hebben de beloning van wat extra vakantiedagen terwijl degenen die zich wel ziek hebben gemeld er (in elk geval voor de eerste – of de eerste twee ziekmeldingen) geen nadeel van hebben. Dit kan een effectief middel voor de bestrijding van kort ziekteverzuim zijn. Ook het toekennen van extra vakantiedagen op basis van leeftijd of dienstjaren zijn bekende vormen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen die in een kalenderjaar niet zijn opgenomen worden nog vijf jaar als “verlofsaldo” meegenomen en komen dan pas te vervallen. Dus bovenwettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd komen pas te vervallen als ze niet voor 31 december 2025 zijn opgenomen.

Zie voor alle details over wettelijk en bovenwettelijk verlof het artikel Je hebt nog maar 2 maanden! en de FAQ over vakantiedagen.