De wettelijke vakantie bedraagt in Nederland 4 weken. Al de vakantieda