Met de term “opvolgend werkgeverschap” wordt bedoeld dat een werkgever (of inlener) toch als werkgever van een werknemer wordt beschouwd, ook al is de formele arbeidsovereenkomst met een