Elke werknemer in Nederland heeft wettelijk recht op 4 weken vakantie per kalenderjaar. Iemand die fulltime 5 dagen van 8 uur per week werkt heeft dus 20 wettelijke vakantiedagen per jaar, oftewel 160 uur. Vakantie wordt, zeker bij parttimers, meestal in uren berekend. Iemand die 24 uur per week werkt heeft 24 x 4 = 96 vakantie-uren per jaar.

Wettelijke vakantiedagen die in een kalenderjaar niet zijn opgenomen gaan over naar het volgende jaar maar moet dan wel vóór 1 juli van dat volgende jaar zijn opgenomen, anders komen ze te vervallen. De werkgever moet de werknemer er wel tijdig op wijzen dat er vakantiedagen dreigen te vervallen. De werknemer moet ze na deze waarschuwing nog kunnen opnemen.

Al het vakantierecht dat een werknemer meer toegekend krijgt dan de wettelijke vakantie heet bovenwettelijke vakantie.

Voor alle details over wettelijke en bovenwettelijke vakantie (o.a. bij ziekte) zie het artikel Je hebt nog maar 2 maanden! en de FAQ over vakantiedagen.