De ontslaggronden zijn de redenen die in de wet zijn opgesomd waarom een werknemer ontslagen mag worden. Met ontslag wordt bedoeld de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Er is sprake van een zogenaamde “limitatieve opsomming” in de wet, wat betekent dat er niet meer gronden zijn dan deze. Waarbij moet worden opgemerkt dat de H-grond wel een soort “restgrond” is die niet heel hard is afgebakend. De ontslaggronden zijn:

A. bedrijfseconomische redenen
B. beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na einde van de loondoorbetalingplicht
C. frequent ziekteverzuim
D. disfunctioneren
E. verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer
F. werkweigering wegens gewetensbezwaar
G. verstoorde arbeidsrelatie
H. restgrond, o.a. veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf; het niet meer beschikken over de vereiste diploma’s, certificaten, VOG of rijbewijs die nodig zijn voor de functie; een leraar die zijn extreme politieke standpunten overbrengt op zijn leerlingen;
I. combinatiegrond: een mix van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten en/of verstoorde arbeidsrelatie

Een overzicht van welke ontslaggronden het vaakst gebruikt worden en het vaakst door de rechter worden toegewezen is te vinden in Ontslaggronden en meer WWZ-wetenswaardigheden. Ondanks de aanwezigheid van één of meer ontslaggronden is het mogelijk dat er toch geen ontslag gegeven kan worden vanwege de ontslagbescherming die werknemers hebben.

De I-grond is sinds 1 januari 2020 aan de lijst toegevoegd, met daarbij de bijzonderheid dat bij een ontslag op deze grond de rechter een 50% hogere transitievergoeding kan toewijzen. In de eerste rechterlijke uitspraken na 1 januari 2020 werd duidelijk dat bij het aanvoeren van deze ontslaggrond expliciet moet worden onderbouwd waarom deze van toepassing is. Het simpelweg aanvoeren van bijvoorbeeld de D- en de G-grond plus de I-grond en dan maar hopen dat de rechter uit zichzelf de I-grond zal gaan beoordelen als hij de D- en de G-grond onvoldoende voldragen vindt, werkt dus niet.