De arbeidsovereenkomst is het contract waarin werkgever en werknemer met elkaar een arbeidsrelatie aangaan. De wederzijdse verplichtingen: de werknemer verricht arbeid en de werkgever betaalt daarvoor loon. In het Nederlandse overeenkomstenrecht is de arbeidsovereenkomst aangemerkt als een bijzondere overeenkomst waarvoor dus een (flink) aantal bijzondere bepalingen gelden. Deze zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, titel 7:10. Binnen de arbeidsovereenkomst zijn er ook weer bijzondere vormen zoals de oproepovereenkomst en de uitzendovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal schriftelijk vastgelegd, en dat is ook zeker verstandig, maar het is niet verplicht. Door het enkele feit dat een persoon arbeid verricht en het bedrijf hem daarvoor betaalt (of dat op z’n minst heeft toegezegd) ontstaat er in principe een arbeidsovereenkomst. Tenzij het bedrijf en de persoon expliciet of impliciet iets anders hebben afgesproken. Expliciet is bijvoorbeeld een stage-overeenkomst of een uitzendovereenkomst, impliciet als een bedrijf een zelfstandige inhuurt om tijdelijk werk te verrichten waarbij de zelfstandige ook duidelijk een zelfstandig ondernemer is. Omdat dit laatste niet altijd evident is, is het verstandig om in geval van twijfel een modelovereenkomst voor een zelfstandig ondernemer te sluiten. Zie hierover het artikel Zelfstandige inhuren: tot 2021 geen problemen meer.

Waarom het verstandig is om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten? Ten eerste om duidelijk te hebben hoeveel uur (per week, per maand of per jaar) u de werknemer werk gaat bieden en dus hoeveel uur de werknemer moet werken, hoeveel salaris u gaat betalen (zie de Loondoorbetalingsverplichting), welke functie de werknemer gaat vervullen, en tot hoe lang de arbeidsovereenkomst duurt. Ten tweede zijn er een aantal afspraken tussen werknemer en werkgever alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Denk hierbij aan de proeftijd, het geheimhoudingsbeding en het concurrentiebeding.

Een goed geformuleerde arbeidsovereenkomst is van groot belang. Dat leest u in de volgende a