De arbodienst is een organisatie met daarin minimaal een bedrijfsarts waarmee elke werkgever een contract moet hebben ter voorkoming van onnodig ziekteverzuim in het bedrijf. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voor elke werkgever, ook al is er maar 1 medewerker in dienst.

In het kader van Ziekteverzuimpreventie is een goed contact met de arbodienst en zeker ook met de bedrijfsarts van groot belang. Ook bij het nakomen van de Re-integratieverplichting en de verplichtingen van Wet Verbetering Poortwachter speelt de arbodienst een belangrijke rol. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan de werkgever op een Loonsanctie ten bedrage van een extra jaar loon doorbetalen komen te staan.

Sinds 1 juli 2018 moet er minimaal in het contract met de arbodienst staan:

  1. Dat werknemers vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts (dus zonder dat de werkgever het hoeft te weten)
  2. Dat de bedrijfsarts overleg heeft met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker
  3. Dat de bedrijfsarts regelmatig de werkplek bezoekt
  4. Dat de bedrijfsarts de werkgever adviseert over preventie
  5. Dat werknemers een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen als ze het met het oordeel van de bedrijfsarts niet eens zijn
  6. Hoe de klachtenprocedure van de bedrijfsarts luidt
  7. Dat de bedrijfsarts melding mag en moet maken van het vermoeden van beroepsziekten

Een toelichting op deze zeven punten vind je in het artikel Basiscontract (arbo) checklist: doe dit vóór 1 juli 2018!