Wat zwangerschap is hoef ik hier niet uit te leggen. Wel nuttig om te vertellen is wat de gevolgen zijn wanneer een medewerkster of de partner van een medewerk(st)er zwanger is. Het belangrijkste is het ontslagverbod bij zwangerschap. Kortweg mag de zwangere medewerkster niet ontslagen worden omdat ze zwanger is. Zelfs bij ontslag in de proeftijd of bij het niet-verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgepast dat op geen enkele manier de schijn wordt gewekt dat de zwangerschap ermee te maken heeft. Zie ook het artikel Zwangere medewerker krijgt 26.000 euro ontslagvergoeding. Voor de meeste ontslaggronden geldt dat op basis daarvan een zwangere medewerkster (incl. 6 weken na de bevalling) niet ontslagen mag worden. Daarop zijn twee uitzonderingen: Bedrijfseconomische omstandigheden en Verwijtbaar handelen. Voor meer info zie Ontslagbescherming.

Verder heeft een zwangere medewerkster recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof is de periode vóór de uitgerekende bevallingsdatum (of de werkelijke bevallingsdatum als die eerder is) en gaat in maximaal 6 en minimaal 4 weken voor deze datum. Is het zwangerschapsverlof korter dan 6 weken dan komt de mindere tijd bij het bevallingsverlof. Wordt de baby te laat geboren dan komt het aantal dagen dat hij of zij te laat is bij het zwangerschapsverlof en duurt het totale verlof dus die tijd langer. Het bevallingsverlof is 10 weken vanaf de dag ná de werkelijke bevallingsdatum. De laatste 4 weken daarvan kunnen in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen gedurende de 30 weken na de bevalling. Als de baby meer dan een week in het ziekenhuis moet blijven kan het bevallingsverlof langer duren, zie de site van het UWV. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt betaald door het UWV.

De partner van een vrouw die is bevallen heeft recht op 1 werkweek (parttime of fulltime maakt niet uit) geboorteverlof, op te nemen binnen 4 weken na de bevalling (ook als de baby in het ziekenhuis moet blijven). De werkgever moet het salaris van de partner doorbetalen. Als de partner plotseling vrij moet nemen om bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn dan valt dit onder het Calamiteitenverlof. Afhankelijk van de situatie is dat een paar uur tot een paar dagen. Ook dat betaalt de werkgever door.

P